Contact us

JEDDAH - RIYADH - DAMMAM

Send
ODOOTEC
7714 halab - Albaghdadiyah Algharbiyah,
P.O.Box 136882 Postal 21313
Jeddah 22234 - 4443
Saudi Arabia
+966 50 297 3504
Google Maps