Contact us

JEDDAH - RIYADH - DAMMAM

Send
ODOOTEC
7714 halab - Albaghdadiyah Algharbiyah,
P.O.Box 136882 Postal 21313
Jeddah 22234 - 4443
Saudi Arabia
RIYADH +966549429582 * JEDDAH +966541945945 * DAMMAM +966560540033
Google Maps