Contact us

JEDDAH - RIYADH - DAMMAM

Send
ODOOTEC KSA
7714 halab - Albaghdadiyah Algharbiyah,
P.O.Box 136882 Postal 21313
Jeddah 22234 - 4443
Saudi Arabia
+966 54 942 9582
Google Maps